Etappe 1
1Lengde: 0.9 km, sopporterleder
Etappebeskrivelse: Start i aulaen. Ta til venstre utenfor aulaen. Løp forbi innkjøringen til Statoil og ta til venstre langs fortauet. Følg fortauet ned til lyskryss og ta til venstre. Følg veien nedover 250 meter til den deler seg, ta så til venstre. Følg veien i 150 meter, til venstre opp Merinobakken og inn gjennom skolen og opp til aulaen igjen.
Veksling: Inne i aulaen.

 

Etappe 2
2Lengde:
1.8km, jente
Etappebeskrivelse: Start i aulaen ved NHH. Ta til venstre utenfor aulaen. Til høyre gjennom parkeringsplassen og løp ut på gangveien langs med hovedveien mot sentrum. Etter 800 meter, løp over gangbro og forbi bussholdeplass. Kryss utkjøringvei for biler og fortsett på gangveien langs med hovedvei. Forbi Uno-X stasjonen, følg gangbro over hovedveien. Ta til høyre over broen.

Veksling: I bunn av bakke ved skiltet for innkjøring til Amalie Skramsvei 38-34.

 

Video av etappen

 

Etappe 3
3Lengde: 2.9km, gutt
Etappebeskrivelse: Bortover Amalie Skramsvei. Etter 650 meter, ved Norsk Lærerakademi, løp mot høyre ned Ekregaten (Sandviken Dagligvare på venstre side). Fortsett rett frem, passer brannstasjon og fortsett langs Nye Sandviksvei i en slak venstrekurve (fjellskråning på venstre hand). Rett frem i alle kryss. Passerer Rimi etter 1,9 km. Ved Fløybanen på venstre side, fortsett rett frem gjennom Lille Øvregaten. Kirke på venstre side. Fortsett bortover Kong Oscarsgate mot venstre.
Veksling: Veksling i lyskryss like over jernbanestasjonen.

Video av etappen

 

 

 

 

 Etappe 4
4

 

 

 

Lengde: 3,9km, gutt
Etappebeskrivelse: Følg Kalfarveien, riksvei 585, fortau på høyre side. Først flatt i 300 meter før jevn slak stigning til 1,2 km. Etter løpt 800 meter, følg hovedvei slakt mot venstre. Følg dette gangfeltet til løpt 2,4 km, og kryss vei over fotgjengerfelt like før rundkjøring. Fortsett skrått til venstre gjennom rundkjøring, langs hovedveien, gjennom lyskryss og gjennom gangtunnel (til venstre for biltunnel) under Haukeland Sykehus. Fortsett rett frem etter gangtunnel, mot Landås/Nestun (hovedvei). Stigning i ca 600 m frem mot veksling. Hard avslutning. Veksling på bakketopp ved fotgjengerfelt.
Veksling: Ved fotgjengerfelt på toppen av bakke ved leilighetskompleks

Video av etappen

 

Etappe 5
5 5h

Lengde: 3,3km, gutt
Etappebeskrivelse:
Følg hovedvei helt til veksling. 300 meter slakt nedover. Rett frem i lyskryss. Følg hovedveien. Flatt til 1,2 km, så stigning i 1 km. Så bratt nedover i 800m (Birkelundsbakken). Deretter 100 meter flatt.
Veksling: Ved bussholdeplass rett etter avkjøring til Fantoft kirke

Video av etappen

 

Etappe 6
6 6h

Lengde: 2,4km, jente
Etappebeskrivelse: Slak nedover i 200 meter. Ta til vestre i første kryss mot Sandalen (skummelt kryss, pass opp for trafikk!!!).  Vann på venstre side etter 800 meter, flatt. Kupert i ca 600 meter, før bratt nedover i 200m. Deretter bratt oppover til 2km. 300 meter flatt inn mot veksling.
Veksling: Veksling ved fotgjengerfelt og innkjøring Kavli.

Video av etappen

 

Etappe 7 – sykkeletappe
7h 7

Lengde: 10,5km, gutt
Etappebeskrivelse: Flatt 150 meter til rundkjøring. Sykle rundt rundkjøring og inn på riksvei 580 mot Indre Arna (venstre i rundkjøring). Følger Hardangervegen helt til veksling. Småkupert til 2,5 km, så jevn stigning til 3,5 km, deretter bratt nedover. Passerer campinghytter til høyre ved vann. Sykler langs vann på høyre hånd. Svingete vei. Får vann på venstre side og flatt. Nedlagt butikk til høyre etter 7,3 km. Flatt før småkuppert frem til 10km. Passerer Shell på høyre side og Spar på venstre side etter 9km. Avslutter med nedoverbakke i 400 meter inn til veksling ved busskur.
Veksling: Veksling ved busskur etter 400m lang nedoverbakke

Video av etappen

 

Etappe 8
8h 8

Lengde: 3,3km, gutt
Etappebeskrivelse: Flatt i 800 meter, så ta av til høyre mot Indre Arna på riksvei 585. Flatt frem til man passerer Kiwi på høyre side etter 2,4 km. Deretter 500 meter nedover før 350 meter oppover.
Veksling: Ved innkjøring til boligfelt til høyre.

Video av etappen

 

Etappe 9
9h 9

Lengde: 3,1km, gutt
Etappebeskrivelse: Nedover i 400 meter, deretter småkuppert. Rett frem i rundkjøring mot Garnes etter 1,3 km, følg riksvei 566. Stort sett flatt frem til 1,6 km. Deretter 230 meter oppover. Falsk flate/slak stigning fra 2,2km til veksling ved bussholdeplass utenfor Garnes skole, like etter idrettsplass.
Veksling: Ved bussholdeplass utenfor Garnes skole, like etter idrettsplass.

Video av etappen

 

Etappe 10
10 10h

Lengde: 3,3km, jente
Etappebeskrivelse: Følg hovedvei helt til veksling. Hold til høyre i veikrysset etter ca 1 km (følg veien forbi nedlagt butikk). Flatt/slakt nedover første 1,1 km, deretter slak stigning ca 0,2 km. Sørfjorden og jernbanespor på venstre side. Ganske flatt/falsk flate resten av etappen.
Veksling: Veksling ved busholdeplass rett før Tunes skole.

Video av etappen

 

Etappe 11
11h 11

Lengde:  2,2km, jente
Etappebeskrivelse: Slakt i mot/flatt med Sørfjorden på venstre side. Rett frem i kryss etter 1,8 km (ikke ut på E16). Følg Takvamvegen og broen over hovedveien, veksling 0,3 km senere ved bussholdeplass og postkassestativ.
Veksling: Ved bussholdeplass og postkassesativ

Video av etappen

 

Etappe 12
13 13h

Lengde: 3,3km, jente
Etappebeskrivelse: Flatt første 400m, så veldig slakt nedover til 1,3km. Ta over bro som går over motorveien etter 900 m. På andre siden av broen, hold høyre i kryss, ikke gangvei ned til venstre. Slak oppoverbakke til ca 2km, deretter flatt til veksling i kryss ned til motorvei (like etter vikepliktskilt).
Veksling: Kryss ved motorvei like etter vikepliktskilt

Video av etappen

 

 

 

Etappe 13
13h
13

Lengde: 4,0km, gutt
Etappebeskrivelse: Fortsett rett frem på gamleveien. Rett frem i kryss etter 500 m. Småkupert frem til 2,6 km. Løper nedover gjennom 4 små tunneler. Nedover 500 m, så flatt, deretter 300 m småkupert til veksling ved skilt til Norheimsund.
Veksling: Ved skilt til Norheimsund

Video av etappen

 

Etappe 14 – sponsoretappe BDO
14h
14

 

Lengde: 3,1km, gutt (sponsoretappe)
Etappebeskrivelse: Oppover til høyre i kryss (sykkelvei mot Voss). Bratt oppover til rundkjøring i ca 1 km. Rett frem i rundkjøring, i retning Norheimsund ut på riksvei 7. Gjennom liten tunnel etter rundkjøringen. Fortsatt stigning etter rundkjøringen til 2,7km. Siste 0,5 km nedover til veksling ved Gullbotn Turistheim.
Veksling: Ved Gullbotn Turistheim.

Video av etappen

 

Etappe 15
15h 15

 

Lengde: 3,9km, gutt
Etappebeskrivelse: Flatt langs vann på venstre side i ca 1.2 km, deretter nedover i 2 km. Løp gjennom første tunnel etter ca 2,1 km, og utenom andre tunnel etter ca 2,4 km (ta gangvei til høyre rett før den andre tunnelen, følg så denne til hovedveien igjen). 400 m slak stigning opp mot veksling på bakketoppen ved bussholdeplass.
Veksling: På bakketoppen ved bussholdeplass.

Video av etappen

 

Etappe 16
16h16 

 

 

Lengde: 3,4km, gutt
Etappebeskrivelse: Ta til venstre opp gamleveien like etter veksling. Svak stigning i 500 m, deretter svingete nedover i 2 km. Etter 1 km ta til høyre ut på hovedveien (riksvei 7). Passerer kirke på høyre side etter 2,4 km. Flatt frem mot veksling. Middels etappe, mye nedover før en flat siste kilometer.
Veksling: Ved bussholdeplass like før skilt til Nordvik

Video av etappen

 

Etappe 17
17h 17

 

 

Lengde: 3,9km, gutt
Etappebeskrivelse: Flatt og småkupert forbi Best (bensinstasjon) på høyre side. Ta til venstre på gangveien til Voss like etter Best, følg gangvei som går parallelt med hovedveien. Stigning til 1,9 km, deretter slakt nedover og flatt. Hold høyre i kryss etter 2,7 km (ned mot vannet). Svak stigning siste 400 m. Løp rett frem etter 3,8 km (over bro, ikke inn på hovedvei).
Veksling: I busslomme rett før grått hus på venstre side.

Video av etappen

 

Etappe 18
18h 18

Lengde: 4,0km, gutt
Etappebeskrivelse: Flatt/småkupert langs Samnangerfjorden. Gjennom Tysse sentrum. Over bro etter 2,6 km og ta til venstre mot Voss. Ut til venstre etter 3,1km. Mot veksling svak stigning og flatt.
Veksling: Veksling inn i sidevei ved rød låve

Video av etappen

 

Etappe 19
19h 19

Lengde: 4,8km, gutt
Etappebeskrivelse: Svakt nedover/flatt i 1,9 km. Ta til høyre på hovedvei (riksvei 7) mot Norheimsund etter 500 m. Jevn stigning. 100m før Liarostunnelen, etter 3,1 km, ta ut på gamleveien (grusvei på høyre side) og løp rundt. Hopp over autovern etter tunnel. Flatt/slakt nedover inn mot veksling ved skilt til Høyseter
Veksling: Ved skilt til Høyseter.

Video av etappen

 

Etappe 20 – sponsoretappe Rawbite
20h 20

Lengde: 2,0km, gutt
Etappebeskrivelse: Jevn bratt stigning som flater noe ut mot slutten. Brattest første kilometeren.
Veksling: Veksling rfett før liten bro og bratt-svingskilt.

Video av etappen

 

Etappe 21
21h 21

Lengde: 3,9km, gutt
Etappebeskrivelse: Jevn stigning opp til 2,1 km. Ta av til høyre før tunnel etter 1 km og løp på grusvei rundt. Flatt og svak nedoverbakke frem mot veksling ved infotavle om Eikeldalen skisenter.
Veksling: Veksling ved infotavle om Eikeldalen skisenter (200-300m før høyrekurve)

Video av etappen

 

Etappe 22
22h 22

Lengde: 3,5km, jente
Etappebeskrivelse: 300m flatt før svak stigning i ca 1 km. Resten er flatt frem til veksling. Tunnel etter 650 m. Løper drar rundt tunnelen. Veksling ved parkeringsplass (Jonshøgdi).
Veksling: Veksling ved parkeringsplass (Jonshøgdi)

Video av etappen

 

Etappe 23 – Dronningetappe
23h23

Lengde: 5,5km, jente
Etappebeskrivelse: Første 2,1 km går slakt nedover. Furedalen alpin etter 2,5. Passerer rødt bygg eter ca 4km. Veksling ved rødt hus rett ved veien.
Veksling: Ved rødt hus rett ved veien, små hvite skilt på høyre side.

Video av etappen

 

Etappe 24
24h 24

Lengde: 3,2km, gutt
Etappebeskrivelse: 150 m flatt. Deretter bratt nedover. I utgangspunktet skal løperen løpe rundt alle fire tunnelene, men er det for mye snø/ras må man løpe gjennom tunnelene. Lett etappe, med veldig mye nedover. Veksling på høyre side, like etter fjerde tunnel.
Veksling: På høyre side, like etter fjerde tunnel.

Video av etappen

 

Etappe 25
25h 25

Lengde: 2,3km, jente
Etappebeskrivelse: Bratt nedover. Siste serpentinersving etter 1,0km. Passerer Lid Jarnindustri etter 2,0 km. Lett etappe med mye bratt nedover.
Veksling: Ved skilt for innkjøring til industriområde, gult hus på venstre side 50m foran.

Video av etappen

 

Etappe 26
26h 26 

Lengde: 3,8km, gutt
Etappebeskrivelse: Flat etappe mot Norheimsund. Gult skilt etter 1km, Hydro tex etter 2km, Norheimsund regionsenter etter 3km. Rett frem i rundkjøring etter 3,4 km, ta deretter til høyre mot Norheimsund sentrum 50 meter senere. Følg veien frem til veksling.
Veksling: Ved Mo sport/ sport 1, midt i sentrum.

Video av etappen

 

Lunsj – Norheimsund

Etappe 27
27h 27

Lengde: 2,4km, jente
Etappebeskrivelse: Tilbake ut av Norheimsund. Ta til høyre på riksvei 7 mot Voss etter 300 m. Flatt. Passerer Arnold Bilservice AS etter 1km. Slak motbakke siste 500m.
Veksling: Ved bussholdeplass på toppen av slak bakke.

Video av etappen

 

Etappe 28
28h 28

Lengde: 4,1km, gutt
Etappebeskrivelse: Flat etappe. Etter 900m løp til høyre mot Børvenes. Fortsett på vei. Etter 2km får du et blått hus på høyre hånd, ta rett frem i rundkjøring etter 3,2 km og få Esso på høyre side. Rett frem i rundkjøring 100 meter før veksling.
Veksling: I busslomme 100m etter rundkjøring.

Video av etappen

 

Etappe 29
29h 29

Lengde: 4,5km, gutt
Etappebeskrivelse: Flatt gjennom Øystese sentrum. Flatt/småkupertfrem til 1,8 km, deretter sterk stigning i 1,5 km og nedover i 1,2 km. Veksling ved bussholdeplass før røde hus.
Veksling: Ved bussholdeplass før røde hus.

Video av etappen

 

Etappe 30
30h 30

Lengde: 4,1km, gutt
Etappebeskrivelse: Flatt i 700m og svak stigning til 1,2 km. Deretter svakt nedover i 700 m. Stigning i 800 m. Fra 2,6 km, nedover mot Fykesund bro. Over broen, og til høyre mot veksling rett etter bro.
Veksling: På høyre side like etter bro

Video av etappen

 

Etappe 31
31h 31

Lengde: 5,6km, gutt
Etappebeskrivelse: Slakt oppover i 700m, før det dupper nedover til 1,3 km. Deretter kupert/flatt resten av etappen. Veksling i stor veilomme etter sving.
Veksling: I stor lomme på siden av veien like etter sving.

Video av etappen

 

Etappe 32
32h 32

Lengde: 4,3km, gutt
Etappebeskrivelse: Kupert første 1,7km, deretter en jevn stigning på 1,2km. Ytre Ålvik-skilt etter 1km, Rødt hus etter 2km. småkupert før nedover siste 400m. Veksling i lomme på høyre side.
Veksling: I lomme på høyre side

Video av etappen

 

Etappe 33
33h33

Lengde: 3,0km, gutt
Etappebeskrivelse: Første 500m går svakt nedover. Fra 1km til 1,8 er det en slak stigning. Deretter er det flatt til 2,8km, før de siste 200 går ned mot veksling. Veksling like etter butikksenter med Coop.
Veksling: I busslomme, like etter butikksenter med Coop.

Video av etappen

 

Etappe 34 – sponsoretappe Jobzone
34h 34

Lengde: 2,0km, jente
Etappebeskrivelse: Flatt, så nedover, deretter stigning siste 1,2km. Veksling ved Ålvik gjestegiveri.
Veksling: Ved Ålvik gjestegiveri (stort gult bygg på høyre side).

Video av etappen

 

Etappe 35
35h 35

Lengde: 4,8km, gutt
Etappebeskrivelse: Svak stigning fram til 1,1km, deretter 2km nedover. Kupert/flatt inn til veksling som finner sted ved informasjonsskilt over Hardangerfjorden.
Veksling: I stor rasteplass ved informasjonsskilt over Hardangerfjorden.

Video av etappen

 

Etappe 36
36h 36

Lengde: 5,0km, gutt
Etappebeskrivelse: Svakt nedover i 600m. Løp gjennom tunnel etter 800 m. Svak stigning til 1,7km, før det flater litt ut og stiger videre til 2,6km. Deretter slakt nedover inn mot veksling som er ved infoskilt over Ulvik.
Veksling: I lomme med infoskilt over Ulvik.

Video av etappen

 

Etappe 37
37h 37

Lengde: 5,6km, gutt
Etappebeskrivelse: Flatt gjennom Kvandal sentrum etter 400 meter, fergekai på høyre. Smalt og kupert langs Hardangerfjorden. Stigning fra 1,8 til 2,4 km, og nedover fra 2,4 til 3,4 km. Deretter litt kupert frem til veksling som er i busslomme med stort hus på venstre side av veien.
Veksling: I busslomme (der som den gule gravemaskinen står på bildet) med stort rødt og hvitt hus på venstre side av veien.

Video av etappen

 

Etappe 38
38h 38

Lengde: 4,4km, gutt
Etappebeskrivelse: Langs Hardangerfjorden. Kupert i begynnelsen. Svak stigning fra 300 m til 1200 m. Stigning fra 2,0 km.Gjennom tunnel ved 1,7 og 2,5 km. Relativt bratt nedover mot Granvin sentrum. Flatt siste 500m. Veksling ved innkjøring til Granvin skole.
Veksling: Ved innkjøring til Granvin skole

Video av etappen