Etappe 39
39 39h

Lengde: 39 4,5km, gutt.
Etappebeskrivelse: Flatt første 600m, så 200m slak stigning opp mot bro. Deretter flatt første 100m, og videre stigning frem til 2,0km. Nye 800m slak stigning til 3,2km. Nedover kupert frem til veksling

Video av etappen

 

Etappe 40
40h40

Lengde: 2,9km jente
Etappebeskrivelse: Tilnærmet flatt første kilometer. Minimalt kupert frem til veksling rett før krapp høyresving.

Video av etappen

 

Etappe 41
41 41h

Lengde: 4,8km, gutt.
Etappebeskrivelse: 600m lett kupert, deretter nedover 300m, så 100m stigning. Videre flatt frem til 2km. Oppover frem til 3,3km. Nedover inn til veksling.

Video av etappen

 

Etappe 42
42h42

Lengde: 5,2km, gutt.
Etappebeskrivelse: Har stigning i 300m, så 100m nedover. Småkupert frem til 0,7km. Nedover frem til 2,1km. Videre småkupert til 3,3km. Nedover til 3,8km og slakt nedover inn til veksling ved P-plass på høyre side.

Video av etappen

 

Etappe 43
43h43

 

Lengde: 4,5km, gutt.
Etappebeskrivelse:
Svak stigning de første 200m, deretter nedover til 1,2km, flatt til 1,6 og oppover til 1,8km. Videre nedover til 3,2km og slakt oppover til 3,7km. Flatt inn til veksling.

Video av etappen

 

Etappe 44     

44h 44

Lengde: 2.0 km, jente.
Etappebeskrivelse: Flatt og nedover i 1,6km. Ta til venstre ved skilt til Geilo sentrum/turistinfo ved 1,6km. Videre til høyre oppover i 400m inn til veksling mellom togstasjon og Geilo Sport.
Veksling: mellom togstasjon og Geilo Sport.

Video av etappen

 

Etappe 45

45h 45

 

Lengde: 4.1 km, gutt.
Etappebeskrivelse: Nedoveretappe. Flatt og slakt nedover i 2.2 km, siste 1.8 km er bratt nedover.
Veksling: Bussholdeplass på høyre med rødt postkassestativ og 7% helning skilt. På venstre side av veien er det en sort låve.

Video av etappen

Etappe 46
46h 46

 

Lengde: 4.1 km, gutt.
Etappebeskrivelse: Nedoveretappe. Flatt og slakt nedover i 2.2 km, siste 1.8 km er bratt nedover.
Veksling: Bussholdeplass på høyre med rødt postkassestativ og 7% helning skilt. På venstre side av veien er det en sort låve.

Video av etappen

 

Etappe 47
47h 47

 

Lengde: 2.8 km, jente.
Etappebeskrivelse: Bratt nedover til 1.9 km, resten flatt med veldig svak stigning. Løp på fortau på venstre side der mulig. Løper over elv etter 2.5 km
Veksling: 100 m etter rød stavkirke ved plass på høyre hånd.

Video av etappe

 

Etappe 48
48h 48

 

Lengde: 2.5 km, jente.
Etappebeskrivelse: Begynner 100 m nedover, så 100 m oppover, bratt nedover frem til 2 km. Flatt siste 500m.
Veksling: Stor bussholdeplass på høyre hånd 50 m etter beige hus på venstre side.

Video av etappen

 

Etappe 49
49h

49

 

 

Lengde: 4.1 km, gutt.
Etappebeskrivelse: Slakt nedover i 1 km, før liten kneik. Nedover til 1.6 km, og så flatt til veksling.
Veksling: Bussholdeplass på høyre side ved avkjørsel til Breie.

Video av etappen

 

Etappe 50

50h

50

 

Lengde: 3.7 km, gutt.
Etappebeskrivelse: Flat etappe langs vannet. Løper benytter gangvei etter 2.5 km. Passerer gult hus på venstre hånd etter 3.2 km
Veksling: Busslomme på høyre side ovenfor rød garasje.

Video av etappen

 

Etappe 51
51h
51

 

Lengde: 2.8 km, jente
Etappebeskrivelse: Løper fortsetter på gangvei. Flatt, svak helning oppover ved løpt 1.5 km. Løper krysser veien ca. 200 m før veksling. Noe stigning til veksling.
Veksling: Etter blått infoskilt for Ål folkepark. Lomme på høyre side.

Video av etappen

 

Etappe 52
52h 52

 

Lengde: 5.1 km, gutt.
Etappebeskrivelse: Flatt og slakt nedover hele veien. Løper under bru etter 1.4 km
Veksling: I innkjøring til Yliveien rett ved Gulehaugen Industripark innkjøring.

Video av etappen

 

Etappe 53
53h

53

 

 

 

 

Lengde: 4.5 km, gutt.
Etappebeskrivelse: Nedoveretappe. Passerer Ål trelast etter 1.3 km. Flatt/slakt nedover til
3.8 km. Flatt inn til veksling.
Veksling: Busstopp på høyre side. Rett etter skilt med innkjøring til Torpmoen på venstre side av veien.

Video av etappen

 

Etappe 54
54h 54

 

Lengde: 3.5 km, gutt.
Etappebeskrivelse: Flatt og slak helning nedover til Torpo (1.4 km). Svinger av fra RV7, ta til venstre ved Torpo V. Stigning fra 1.6 km til 2.5 km. Nedover fra 2.5 km til veksling.
Veksling: På gangvei like før supporterstopp.

Video av etappen

 

Etappe 55
55h

55

 

 

 

 

Lengde: 3.4 km, jente.
Etappebeskrivelse: Løper på vei utfra veksling og supporterstopp. Svak nedover først. Flater ut til 1.5 km. Bratt nedover mot RV7, ta til venstre ut på RV7 og kryss veien. Så flatt nedover til veksling. Passer gol kommune skilt etter 2.4 km
Veksling: Bussholdeplass på høyre side i sving. (obs ser likt ut på etter 2.7 km)

Video av etappe

 

Etappe 56
56 56h

 

Lengde: 3.9 km, gutt.
Etappebeskrivelse: Svakt nedover, så flatt og småkupert inn til veksling. En grei etappe.
Veksling: Landhandelen og avkjørsel mot Spildra.

Video av etappen

 

Etappe 57
57h

57

 

 

 

 

Lengde: 3.9 km, gutt.
Etappebeskrivelse: Svakt nedover til 1.9 km. Ved 2 km er det svakt oppover, nedover fra
2.3 km er det til veksling.
Veksling: Møteplass ved kartoversikt for Gol.

Video av etappen

 

Etappe 58
58h 58

 

Lengde: 2.9 km, gutt.
Etappebeskrivelse: 200 m flatt, så 200 m nedover. Svakt nedover fra 0.4 km. Ta av til v. mot Gol sentrum etter 1 km i rundkjøring. Etter rundkjøringen løp gjennom undergangen og løp så på høyre side av veien. Etter 2 km fortsett over brua, deretter rett frem gjennom neste kryss. Ta til venstre i neste kryss inn i Gol sentrum. Fortsett deretter gjennom Gol sentrum. Løper skal løpe på fortau på venstre side av veien der det er mulig.
Veksling: Pers hotell ved busslomme.

Video av etappen

 

Etappe 59
59h

59

 

 

 

 

 

Lengde: 1.5 km, jente.
Etappebeskrivelse: Følg veien videre nedover Gol sentrum. Ta til venstre i første kryss ved RV7. Flatt mot Shell. Benytt gangvei på venstre side fra Oslo energi.
Veksling: 50-100 meter fra begynnelse av gangvei ved sorte garasjer.

Video av etappen

 

Lunsj – Gol

Etappe 60
60 k

 

 

 

Lengde: 2.3 km, jente
Etappebeskrivelse: Flatt og svak helning nedover mot veksling. Benytt gangvei venstre side.
Veksling: Fotgjengerfelt, og postkasser på venstre side (før busskur), 100 meter etter avkjørsel til Liagardene.

Video av etappen

 

Etappe 61
61 h

60

 

 

 

Lengde: 1.3 km, jente.
Etappebeskrivelse: Svakt oppover første 300 m. Resten av etappen er svakt nedover. Benytt gangvei på venstre side av veien.
Veksling: Busstopp på høyre side. Rødt hus på venstre side.

Video av etappen

 

Etappe 62

62h62

 

Lengde: 3.2 km, jente.
Etappebeskrivelse: Flat etappe. En del slakt nedover.
Veksling: Busstopp ved innkjørsel til rød hus på venstre side.

Video av etappen

 

Etappe 63

63h63

 

 

 

 

 

 

Lengde: 4.3 km, gutt.
Etappebeskrivelse: Nedover første 500 meter. Så svakt nedover til 1.5 km. Flatt til 2.6 km. Nedover fra 2.6 – 2.9 km. Flatt fra 2.9 km til veksling på 4.3 km.
Veksling: Skilt ”Meteoritt-krater 400 m”. Innkjørsel på begge sider av veien. Postkassestativ.

Video av etappen

 

Etappe 64

 6464h

 

Lengde: 3.4 km, gutt.
Etappebeskrivelse: Flatt og svakt nedover. Løper forbi supporterstopp like før veksling.
Veksling: Sutøya camping.

Video av etappen

 

Etappe 65 – sponsoretappe Vitamin Well

64h

65

 

Lengde: 5.7 km, gutt.
Etappebeskrivelse: Tilnærmet flat etappe. Først svakt nedover, så flatt.
Veksling: Veikryss inn til Nesbyen camping, etter Sagbruk/Montèr.

Video av etappe

 

Etappe 66

66 66h

 

Lengde: 4.9 km, gutt.
Etappebeskrivelse: Flatt og svakt nedover til 3.2 km. 200 meter stigning. Flater ut og nedover til 3.8 km. Flatt siste kilometeren. Benytt gangvei fra 0.7 km til Hard Rocx, ca
2.2 km.
Veksling: Busstopp på høyre side med stabbur og gård.

Video av etappen

 

Etappe 67

67 67h

 

Lengde: 4.9 km, gutt.
Etappebeskrivelse: Flatt og slakt nedover hele veien.
Veksling: Bussholdeplass på høyre side i venstresving. 800 m etter supporterstopp på Norkro.

Video til etappen

 

Etappe 68

68h 68

 

 

 

 

 

 

 

Lengde: 1.7 km, jente.
Etappebeskrivelse: Flatt og svingete.
Veksling: Busslomme på høyre side 200 meter etter grustak.

Video til etappen

 

Etappe 69

69h 69

 

 

 

 

 

 

 

Lengde: 3.3 km, jente.
Etappebeskrivelse: Svak stigning fra 1-1.2 km. Ellers flatt.
Veksling: Busslomme på høyre side. Store hvite hus ovenfor jorde på høyre side.

Video til etappen

 

Etappe 70

70h 70

 

Lengde: 4 km, gutt.
Etappebeskrivelse: Nedover første 700 m. Meget svak bakke fra 1 km til 2.4 km. Flatt til veksling.
Veksling: Busslomme i høyresving. Rett før avkjørsel til Kolsrud.

Video av etappen

 

Etappe 71

71h 71

 

Lengde: 4 km, gutt.
Etappebeskrivelse: Noe kupert etappe. Svakt nedover første 800m, så flatt til 1.5 km. Svakt nedover påfølgende 400. Deretter flatt til 3.3 km, før noe stigning fra 3.3 km. Flater ut mot veksling.
Veksling: Busslomme på høyre side, før veikryss til Austvoll etter veiskilt.

Video av etappen

 

Etappe 72

72h

 

72

 

 

 

Lengde: 3.6 km, gutt.
Etappebeskrivelse: Svakt kupert etappe.
Veksling: Busslomme på høyre side. 50 meter etter hvitt hus på venstre side.

Video av etappen

 

Etappe 73

73h

 

73

 

 

Lengde: 4 km, jente.
Etappebeskrivelse: Svakt kupert. Stigning fra ca 2.4-2.6 km. Svakt oppover fra 2.6 km. Nedover fra 3.2 km. Løp på fortau på venstre side der det er mulig.
Veksling: Busskur på høyre side. 100 meter etter Esso i Flå

Video av etappen