Etappe 74
74h 74

 

Lengde: 5.1 km, gutt.
Etappebeskrivelse: Start Flå sentrum. Flat etappe. Liten kneik fra 4.4-4.6 km, deretter noe utfor, før flatt inn til veksling.
Veksling: Busslomme etter en høyresving ved hvit hus.

Video av etappen

 

Etappe 75
75h

75

 

 

 

Lengde: 4.5 km, gutt.
Etappebeskrivelse: Småkupert løype, men relativt små høydeforskjeller. Følg veien over bro etter 4.1 km.
Veksling: Lomme på høyre side veien like før Hallingporten (tunnel)

Video av etappen

 

Etappe 76
76h 76

 

Lengde: 5.7 km, gutt.
Etappebeskrivelse: Relativt flat etappe langs Krødern, passerer Statoil etter 1.6 km.
Veksling: Lomme på høyre side.

Video av etappen

 

Etappe 77
77h 77

 

Lengde: 5.4 km, gutt.
Etappebeskrivelse: Relativt flat etappe, noe slakt nedover.
Veksling: Lomme på høyre side av veien rett etter «Krødsherad kommune» skilt.

Video av etappen

 

Etappe 78
78h 78

 

Lengde: 3.6 km, jente.
Etappebeskrivelse: Småkupert etappe. To lange, krappe venstresvinger. Slakt oppover fra 2.2 km, og de påfølgende 500m. Slakt nedover fra 2.7 km til veksling.
Veksling: Busslomme i inngang av høyresving på høyreside.

Video av etappen

 

Etappe 79
79h 79

 

Lengde: 3.2 km, jente.
Etappebeskrivelse: Relativ flat etappe.
Veksling: Busslomme rett etter rødt hus på høyre side av veien, og rødt hus med antikkbutikk på venstre side.

Video av etappen

 

Etappe 80
80h 80

 

Lengde: 4.8 km, gutt.
Etappebeskrivelse: Relativ flat etappe, tidvis noe nedover.
Veksling: Bussholdeplass 100 m etter blått infoskilt med ”Ørpen 1 km” på høyre side, bakke opp til gård venstre side.

Video av etappe

 

Etappe 81
81 81h

 

Lengde: 3.6 km, gutt.
Etappebeskrivelse: Slakt nedover første 700m. Svak stigning/kupert til 1.2 km. Svakt oppover fra 1.5 til veksling.
Veksling: Andre lomme på høyre side, ved steinbrudd på venstre side.

Video av etappen

 

Etappe 82
82h 82

 

Lengde: 4.2 km, gutt.
Etappebeskrivelse: Svakt nedover fra 0.2 km. Dump ved 1.6 km. Flat oppover fra 3.6 km til veksling. Bruk gangvei gjennom Noresund ”sentrum” og fortsett på gangvei.
Veksling: Busslomme på høyre side ved avkjøring ned til Bjertnes overnattingssted.

Video av etappen

 

Etappe 83
83h

83

 

 

 

 

Lengde: 3.3 km, gutt.
Etappebeskrivelse: Svakt kupert etappe
Veksling: Plassen utenfor Krøderen Kro. Inn til supporterstopp.

Video av etappen

 

Etappe 84
84 84h

 

Lengde: 2.6 km, jente.
Etappebeskrivelse: Hard etappe. Flatt i starten. Svakt oppover fra 0.2 km. Nedover fra 1–1.5 km. Deretter stigning fra 1.5 km. Litt stigning fra 2 km og inn til veksling.
Veksling: Avkjørsel til Redalen.

Video av etappen

 

Etappe 85
85h 85

 

Lengde: 5.6 km, gutt.
Etappebeskrivelse: Hard stigning første 600m. Deretter slak stigning til 1.3 km. Før flatt/svakt nedover til 2.6 km. Så bratt nedover til 3.6 km. Svakt nedover inn til veksling. Skilt til rasteplass hvor det er supporterstopp, 700m før veksling.
Veksling: Stor rasteplass på høyre side av veien.

Video av etappen

 

Etappe 86
86h 86

 

Lengde: 2.4 km, jente
Etappebeskrivelse: Svakt nedover hele etappen. Start på supporterstopp.
Veksling: Bussholdeplass ved grønt og hvitt hus på høyre side, 100 m. etter avkjøring til Vest-Bygda.

Video av etappen

 

Etappe 87
87h

87

 

 

Lengde: 5.5 km, gutt.
Etappebeskrivelse: Svakt nedover første 400m. Så bratt ned til 0.9 km. Flatt og svakt nedover til 1.6 km. Så flatt til 2.2 km. Nedover til 2.9 km. Derfra vil det bli brattere og brattere til 5.1 km, før småkupert inn til veksling. Generelt en kupert etappe.
Veksling: Inn til supporterstopp. YX på Sokna, ved innkjørsel og gangfelt.

Video av etappen

 

Etappe 88 – sponsoretappe BDO
88h

88

 

 

Lengde: 2.7 km, jente.
Etappebeskrivelse: Fellesstart ut fra supporterstopp. Flatt første 600 m, deretter svakt oppover i 200 m. Så flatt til veksling. Skilt til Moelven etter 1.8km.
Veksling: Bussholdeplass på høyre side i svak høyresving. Like etter grønt hus.

Video av etappen

 

Etappe 89
89h 89

 

Lengde: 4.8 km, gutt.
Etappebeskrivelse: Flatt første 2.3 km. Deretter svakt oppover til 2.6 km. Småkupert til
3.6 km, før nedover til 3.9 km. Flatt inn til veksling.
Veksling: Busslomme før avkjørsel til Skotland. Ikke rød busskur.

Video av etappen

 

Etappe 90
90h

90

 

 

 

 

Lengde: 3.7 km, jente.
Etappebeskrivelse: Svakt nedover første 800m. Deretter svakt kupert. Flatt fra 2.7 km til veksling.
Veksling: Busslomme like etter skilt til Øst Veme og Veme kirke. Fellesstart herfra, pga. av vanskeligheter for kryssing av vei.

Video av etappen

 

Etappe 91 – sponsoretappe Lundalogik

 91h 91

 

 

 

 

Lengde: 5.1 km, gutt.
Etappebeskrivelse: Veldig hard etappe, kupert. Følg Vemeveien, etter 3 km hold til venstre ved kryss like ved togundergang.
Veksling: Inn til lunsj ved gård. Nøklebyveien 20.

Video av etappen

 

Lunsj – Hønefoss (Nøkleby)

Etappe 92 – Kongeetappe
92h 92

 

Lengde: 8.5 km, gutt.
Etappebeskrivelse: ”Kongeetappen”. Løpets lengste og hardeste etappe. Start lunsj. Fortsetter tilbake samme vei løpet kom fra (til venstre). Følg Heradsbygdveien og ta til venstre ved kryss med Vemeveien mot togundergang. Følg gangvei ned mot elvenga caming, møter bil igjen senere. Ta deretter til venstre ut på riksvei 7, forbi Elvenga camping. Ta til venstre etter 2.4 km inn på Soknedalsveien, ta til venstre igjen etter 600m. Ta til venstre over bru, og følg veien inn til veksling.hold til venstre i kryss etter 7.2km
Veksling: Innkjøring til boligfelt par hundre meter før veien fortsetter ut på hovedvei eller i tunnel under hovedvei. Åpen gressplen med sklie ved veksling.

Video av etappen

 

Etappe 93
93h

93

 

 

 

Lengde: 3.8 km, gutt.
Etappebeskrivelse: Løp gjennom undergang. Ta deretter til høyre, før stigning til 1.1 km. Følg vei til høyre, deretter krysser løper vei og løper gjennom undergangen. Følger så fortau på høyre side nedover. Nedover fra 1.5 km. Ny undergang etter 2 km. Hold fortau/gangvei frem til veksling.
Veksling: Gangvei utenfor ICA Supermarked.

Video av etappen

 

Etappe 94
94h 94

 

Lengde: 2.5 km, jente.
Etappebeskrivelse: Flatt fra start. Følg Kongens gate. Etter ca 0.6 km kryss vei og fortsett på gangvei på motsatt side av Citröen-butikk. Benytt gangvei over bro. Følg gangveien i undergang etter 1.1 km, og fortsett på gangvei på venstre. Ta til venstre i rundkjøring mot Esso. Stigning fra 1.5-2 km, så flater det ut mot veksling.
Veksling: Lomme på venstre side av vei ved Esso stasjon, 200 meter etter rundkjøring.

Video av etappen

 

Etappe 95
95h 95

 

Lengde: 4 km, gutt.
Etappebeskrivelse: Flatt første km, så relativt kupert. Følg gangvei langs E16 frem til Ringvoll Frukthage (Hønen Handel/Antikk på venstre side). Ta til høyre inn på gangvei ved rødt lager/hus på høyre side. Løp deretter nedover i ca 300 m forbi barneskole. Ta til venstre i neste kryss og løp nedover forbi skiltet ”skinnloven” på venstre side. Kryss veien, og ta til høyre for deretter å ta til venstre igjen i første avkjørsel.
Veksling: Sonerud busslomme.

Video av etappen

 

Etappe 96
96h 96

 

Lengde: 3.9 km, gutt.
Etappebeskrivelse: Flatt fram til 2.2 km. Stigning til 3.0 km. Deretter flatt fram til veksling. Benytt gangvei på høyre side hele strekningen.
Veksling: Lomme på høyre side etter en bruktbilhandler før gangbru over veien.

Video av etappen

 

Etappe 97
97h 97

 

Lengde: 4.3 km, gutt.
Etappebeskrivelse: På denne etappen må sykkelpeser følge etter løper. Nedover til 1 km. Deretter flatt. Ta til venstre i rundkjøring. Ta så første vei til høyre ( ”all stans forbudt” skilt). Styr inn på gangvei og følg den til venstre under hovedveien. Ta til høyre og følg gangveien langs hovedveien på venstre side. Ved passering av bru etter ca. 3 km løp videre på fortau rett frem. Følg gangvei under bru etter ca. 3.8 km. Etter bro følg gangvei på høyre siden for hovedveien. Følg gangvei under undergang frem til veksling.
Veksling: Busslomme, i bakke etter undergang. Inn til supporterstopp på Sundvollen.

Video av etappen

 

Etappe 98
98h 98

 

Lengde: 2.2 km, jente.
Etappebeskrivelse: Start på supporterstopp. Svakt oppover først 200 m, før det flater ut. Følger gangvei på venstre siden frem til avkjøring fra E16 mot Nes i Hole. Krysser under E16 og inn på Fv155.
Veksling: Fv155 ved innkjøring til Tyrifjorden golfklubb.

Video av etappen

 

Etappe 99
99h 99

 

Lengde: 1.6 km, jente.
Etappebeskrivelse: Etappen er flat, noe nedover mot veksling.
Veksling: Busstopp like etter avkjøring til kro & campingplass.

Video av etappen

 

Etappe 100
100h 100

 

Lengde: 3.1 km, gutt.
Etappebeskrivelse: Flatt i begynnelsen. Oppover fra 1.8 km. Deretter nedover fra 2.6 km før noe oppover igjen før veksling
Veksling: Busslomme på høyre side, like etter en trafo, rett før hvit garasje og etter rødt hus.

Video av etappen

 

Etappe 101
101h 101

 

Lengde: 3.7 km, gutt.
Etappebeskrivelse: Veldig hard etappe – jevn stigning. Løper må være obs og se seg om i forhold til trafikk. Ved første kryss tar løper til høyre ut på veien. Løp på høyre side av veien hele etappen. Bratt oppover til veksling. En del svinger. Løp rundt tunnelen (bilene også). Løper på høyre side av veien inn til veksling.
Veksling: Gammel vei inn i tunnel, sperret av med bom på venstre side av veien.

Video av etappen

 

Etappe 102
102h 102

 

Lengde: 3.8 km, gutt
Etappebeskrivelse: Oppover fra 0.2–0.9 km. Så oppover til løpt 1.2 km. Ta av mot Drammen, og følg vei. Ved rundkjøring; løp rett frem. Småkupert frem til 2.4 km. Stigning herfra. Flatt siste 300 meter. Løper holder på høyre side. Obs: tofelts vei! Vær varsom.
Veksling: Busslomme på høyre hånd. Rett etter “svingete-vei-skilt”.

Video av etappen

 

Etappe 103
103h 103

 

Lengde: 1.6 km, jente.
Etappebeskrivelse: Starter med stigning. Flatt fra 0.6-1 km, så stigning til veksling. Løp på fortau på høyre side hele veien.
Veksling: Like under Romeriksporten, inn til supporterstopp.

Video av etappen

 

Etappe 104 – sponsoretappe Jobzone
104h 104

 

Lengde: 4.8 km, gutt.
Etappebeskrivelse: Nedover hele etappen. Nedover fra Sollihøgda må sykkelpeser følge løper. Kryss vei ved 700 m. Etter 1.7 km går fortsett på indre fortau. Etter 2.2 km krysser løper vei igjen, og fortsetter på indre fortau. Kryss vei etter 2.7km. Etter 3.6 km krysser løper veien over gangbro, og fortsetter på fortau ned mot veksling.
Veksling: Rustan bussholdeplass.

Video av etappen

 

Etappe 105
105h

105

 

 

 

Lengde: 2.2 km, jente.
Etappebeskrivelse: Slak nedover hele etappen. Følg gangvei på høyre side frem til
ca. 1.2 km, og avkjøring til Skui. Løp på fortau på høyre side der det er mulig. Følg Fv182 frem til veksling.
Veksling: Smestad bussholdeplass på høyre side.

Video av etappen

 

Etappe 106
106h 106

 

Lengde: 3.4 km, gutt.
Etappebeskrivelse: Flatt første 2 km. Etter 1.4 km kryss vei til venstre over bru mot Rykkinn. Så til venstre i første rundkjøring mot Rykkinn. Hold gangsti venstre side frem til neste rundkjøring. Fortsett rett frem gjennom rundkjøring, og løp på gangvei på venstre side videre. Bratt oppover fra 2-2.4 km, så flatt til veksling. Rett frem i rundkjøring etter 3.4 km.
Veksling: Ved Bryn kirke med syklist.

Video av etappen

 

Etappe av 107 – sykkeletappe
107h 107

 

Lengde: 14.2 km, sykkel, gutt.
Etappebeskrivelse: Følg vei hele etappen, bortsett fra; gangvei forbi lyskryss etter 1.4 km. Etter 2 km ta til høyre inn i Bjørnegårdsvingen. Ta til venstre i kryss etter 3.1 km, og deretter til høyre i rundkjøring, forbi Statoil. Så venstre neste rundkjøring og forbi Sandvika vgs. Fortsett rett frem langs Engervannet ,og følg Bærumsveien forbi Haslum. Etter 9.1 km ta til venstre ut på Griniveien.
Veksling: Sidelomme like etter broen til Oslo, ved skilt ’Velkommen til Oslo’.

Video av etappen

 

Etappe 108
108h 108

Lengde: 2.2 km, gutt.
Etappebeskrivelse: Noe kupert etappe. Løp på gangvei/fortau. Kryss veien og fortsett på venstre side etter ca. 300 m. Stigning herfra frem til Røa-krysset. Løp forbi Esso, fortsett på venstre side. Kryss veien like etter Peppes pizza. Løper under t-bane ved 1.1 km. Fortsett langs gangvei frem til veksling ved liten innkjøring på gangvei.
Veksling: Liten innkjøring fra hovedvei til gangvei. Område med mange bygninger.

Video av etappen

 

Etappe 109
109h 109

 

Lengde: 2 km, jente.
Etappebeskrivelse: Nedoveretappe. Følg gangvei. Ved 1.2 km, ta til høyre over gangbru, og følg vei rett frem. Fortsett rett frem i lyskryss, og hold fortau langs Monolittveien. Vær obs på trafikk fra høyre.
Veksling: Ved skilt til Vestre Gravlund, Vigelandsparken og Skøyen kirke.

Video av etappen

 

Etappe 110
110h 110

 

Lengde: 2.2 km, jente.
Etappebeskrivelse: Flat etappe. Hold fortau/gangvei rundt Frognerparken. Etter Frogner stadion og Frogner tennisklubb løp inn hovedinngangen til parken. Veksling med stafkom like før broen med Sinnataggen.
Veksling: På baksiden av Frognerparken

Video av etappen