Dag 1 består av etappe  1 til 38

Dagen starter med en supporteretappe inne på BI, før etappe 1 tar oss ut av BI. Vi løper ut av Oslo og oppover mot Sollihøgda, gjennom Hønefoss før lunsj på Nøkleby. Fra Nøkleby løper vi ut på riksvei 7 som vi følger helt opp til Flå hvor dag en slutter med etappe 38. Vi kjører deretter opp til Nesbyen hvor vi overnatter.

Etappe 1: Jente  2,5 km

1kartEtappebeskrivelse: Begynner med slak nedoverbakke ca 600m, før det blir stigning helt frem til målgang. Tøff motbakke siste 200m. Starter ved BI. Løper til Nydalen torg, over bro mot nydalen bryggeri, og følger veien nedove til venstre. Tar til høyre i første og andre rundkjøring, og fortsetter langs Maridalsveien. Fortsett rett frem i rundkjøringen og følg Maridalsveien videre. Ta første til venstre inn på Carl Kjelsens vei, etter lang venstresving.

Veksling: På toppen av bakke, ved Korsvållbråten busslomme og liten avkjørsel. Stor gressmatte på begge sider av veien.

Video av etappen finner du her

Etappe 2: Gutt 4,7 km

Etappe 2

Etappebeskrivelse: Starter med ca 1 km flat, før en lang og bratt nedoverbakke. Deretter blir det småkupert, før etappen avslutter med stigning. Fortsett rett frem på gangveien og under t-bane. Rett frem i rundkjøringen og ned bakke. Følg gangvei rett frem og forbi Sogn Arena. Ta første til høyre i rundkjøringen, mot Rikshospitalet. Ta første avkjørsel til venstre og kryss trikkesporet. Første til høyre etter undergang. Følg gangvei over ring 3. Ned til venstre etter gangbro, så til høyre langs bilveien. Følg deretter Slemdalveien. Rett frem i Lyskryss.

Veksling: Ved slemdal t-banestasjon.

Video av etappen finner du her

Etappe 3: Gutt 2 km

Etappe 3Etappebeskrivelse: Hard etappe, sterk stigning frem til målgang. Flater ut siste 100m. Følg Risalléen til høyre etter t-baneovergang, deretter rett frem på Frognerseterveien. Følg veien gjennom skarp venstresving forbi Midstuen barneskole, til veien går over til Ankerveien. Etappen flater ut før veksling.

Veksling: Ved bakketopp, og oppgang til Besserud t-banestasjon

Video av etappen finner du her

Etappe 4: Gutt 4,1 km

Etappe 4

Etappebeskrivelse: Stort sett bare nedover. Ta til venstre i første kryss, og fortsett nedover Holmenkollveien. Ta deretter til høyre mot Bogstad camping og følg Ankerveien. Rett frem i lyskryss. Følg gangvei på venstre side, som møter Ankerveien etter en liten sving. Ta til venstre (mot Røa) i neste kryss ca 50m etter å ha passert Statoil på høyre side, og så første til høyre i rundkjøringen (mot Røa sentrum). Fortsett til du møter et lyskryss, og ta til høyre.

Veksling: I avkjørsel/sidevei 100 meter etter lyskyrss

Video av etappen finner du her

Etappe 5: Gutt 4,2 km

Etappebeskrivelse: Starter slakt nedover/flatt. Løper inn på gangvei etter bro. Ta til venstre når du møter bilvei (ved bensinstasjon). Går over til svak stigning. Krysser vei ved bakketopp. Ta til høyre etter 2 km, ved Coop Prix butikk. Løper langs veien på høyre side. Flater ut etter 2,5 km. Ved bensinstasjonen etter 3,4 blir det litt stigning. Ta til høyre etter bensinstasjonen, mot Eikeli videregående skole. Til venstre etter bakketopp, 100m til målgang.

Veksling: I busslomme like rundt svingen. Bispeveien busslomme

Video av etappen finner du her

Etappe 6: Gutt 4,5 km

Etappebeskrivelse: Starter flatt, før det begynner nedover. Ta til venstre etter 700m, forbi Rema 1000. Rett frem i rundkjøring. Løypen fortsetter slakt nedover. Følger gangveien langs veien. Etter, ca 2,5 km, ta rett til høyre opp bakke forbi Øygardveien busstopp. Hard stigning ca 500m før det flater ut. Krysser veien ved gangfelt etter 3,1 km (løper på venstre side). Passerer kirke etter 3,4, løper over på høyre side av veien. Begynner nedover etter kirken. Tar til høyre etter opphevet gangfelt, og Lahore restaurant. Over liten bro før veksling.

Veksling: I avkjørsel og skilt til Nesveien 11.

Video av etappen finner du her

Etappe 7: Jente 3,1 km

Etappebeskrivelse: Starter med en kort oppoverbakke, ca 100m. Deretter blir det flatt, før det går slakt nedover forbi Kolsås t-bane. Fortsetter rett frem i lyskryss etter 500m. Holder seg på gangvei. Tar til høyre i rundkjøring (løper følger gangvei forbi gammelt skur, og fortsetter under bro). Svak stigning etter 1,5 km frem til Bryn kirke. Fortsetter rett frem i rundkjøring etter 1,8, på gangvei forbi Bryn kirke (2 km). Rett frem i neste rundkjøring etter 2,2 km. Passerer Shell stasjon etter 2,6 km. Slakt nedover inn til veksling, bortsett fra 200m bratt nedover etter ca 3km. Til høyre i rundkjøring etter 3,6km. Så høyre i neste rundkjøring, 100m før veksling.

 Veksling: Toppåsveien busslomme, 100 meter etter kryss i bunnen av bakke.

Video av etappen finner du her

Etappe 8: Jente 4,2 km

Etappebeskrivelse: Starter med en kort oppoverbakke, ca 100m. Deretter blir det flatt, før det går slakt nedover forbi Kolsås t-bane. Rett frem i lyskryss etter 500m. Holder seg på gangvei. Løper følger gangvei forbi gammelt skur, og fortsetter under bro. Svak stigning etter 1,5 km frem til Bryn kirke. Fortsetter rett frem i rundkjøring etter 1,8, på gangvei forbi Bryn kirke (2 km). Rett frem i neste rundkjøring etter 2,2 km. Passerer Shell stasjon etter 2,6 km. Slakt nedover inn til veksling, bortsett fra 200m bratt nedover etter ca 3km. Til høyre i rundkjøring etter 3,6km. Så høyre i neste rundkjøring, 100m før veksling.

Veksling: Nybrua busslomme før 90Graders sving.

Video av etappen finner du her

Etappe 9: Jente 2,5 km

 

Etappebeskrivelse: Løper over veien og til høyre, jevn stigning stort sett hele veien. Følger gangvei på venstre side. Løper forbi Byggmakker etter 1 km. Løper over på veien etter 1,8km, fortsetter på bilveien. Avslutter med litt mer stigning.

Veksling: Ved Bjørumsaga busslomme, like før E16 og Jomarvegen.

Video av etappen finner du her

Etappe 10 Gutt 2.5 km

 

Etappebeskrivelse: Løper til venstre inn på jomarveien, fortsetter langs E16. Så rett frem inn på gangvei. Hard stigning etter 900m. Løper over bro opp til busstopp. Fortsetter på gangvei til den møter bilvei. Ta til venstre opp gang/sykkelvei, hard stigning (etter 2km). Flater ut igjen etter 100m. Løper inn på bro over E18 etter 2,2km, så til venstre. Ned bakke til veksling

Veksling: Skoglund busslomme, ved E16

Video av etappen finner du her

Etappe 11 Jente 3,8 km

 

 

 

 

 

 

 

Etappebeskrivelse: Løper rett frem, løper forbi parkeringsplass for lastebiler etter 300m. Bil følger løper. Må krysse veien etter 1 km. Følger veien til høyre forbi port. Løper over liten bro etter 1,2km Løper inn på vei, så til høyre etter 100m, så til venstre. Løper inn på gangvei, småkupert løype. fortsetter langs gangvei når vi møter E16 (svak stigning). Fortsetter på gangvei langs E16 etter 2,3 frem til veksling. Kysser veien på liten bakketopp etter 3km.

Veksling: Ved Sollihøgda busslomme

Video av etappen finner du her

Etappe 12: Gutt 5,6 km

 

 

 

 

 

 

 

Etappebeskrivelse: Nedover fra Sollihøgda langs gangvei på venstre side. Løper over til høyre side av veien etter busstopp langs rett strekning (etter ca 1,5 km). Møter pese og tidtakerbil. Tar av mot Drammen ved avkjørsel. Løp videre over tunnelåpning. Løp rett frem i rundkjøringen. Fortsett langs vei som går under E16, retning Hønefoss etter 4,1 km. Løp deretter inn på E16 før du løper av E16 igjen.

Veksling: Like etter avkjøring, før tunnelåpning.

Video av etappen finner du her

Etappe 13: Gutt 4,6 km

Skjermbilde 2016-03-11 kl. 12.30.00

 

Skjermbilde 2016-03-11 kl. 12.30.22

 

Etappebeskrivelse: Starter med å løpe gjennom Sønsterudtunnelen, nedoverbakke. Følger gangvei nedover. Løper til venstre etter 1km. Fortsetter i nedoverbakke. Flater ut etter 2,3 km, før det starter nedover igjen etter 300m Etter 3 slutter gangveien, fortsetter på vei. Løypen flater ut igjen frem mot veksling.

Veksling: I Utøya busslomme, rett etter skilt til utaya 250 m og høyresving. Skilt med 800m til rasteplass i busslommen.

Video av etappen finner du her

Etappe 14: jente 3,5 km

Etappe 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etappebeskrivelse: Starter med svak stigning (200m) før det flater ut og går svakt nedover. Løper forbi Utvika camping etter 900m. Løper langs veien. Passerer skilt til E16 etter 3,1 km. Fortsetter rett frem i kryss, veksling ved avkjøring til E16.

Veksling: Ved avkjørsel til E16, 100 meter før undergang.

Video av etappen finner du her

Etappe 15: Jente 2,2 km 

Etappe 14

 

 

 

 

 

 

 

 

Etappebeskrivelse: Starter flatt, løper inn på gangvei og under E16. Løper fortsetter på gangvei. Etappen går slakt nedover. Litt brattere nedoverbakke etter 1,8km. Løper følger gangvei helt til veksling.

 Veksling: I busslomme ved Esso Sundvollen/Spar.

Video av etappen finner du har

Etappe 16: Gutt 4,5 km

Etappe 15 

 

 

 

 

 

 

 

Etappebeskrivelse: Løper på gangvei mot Esso, gjennom undergang og over bro. Starter nedover, flater ut etter 200m. Følger gangvei hele veien, og fortsetter på denne langs Tyrifjorden. Møter bro etter 1,9 km. Fortsetter forbi Garntangen fastfood etter 2,6km. Ved busstopp etter 2,8 km gjennom undergang.Til høyre etter undergang og deretter venstre forbi Rema 1000 og KIWI, ta til høyre i rundkjøringen etter 3,6 km. Oppoverbakke på ca 500m etter rundkjøring (300m bratt) før det flater ut siste 500m. Løper på venstre side av vegen.

 Veksling: Ved Hole U.skole busslomme. Like etter bro, ved rød bod og mast.

Video av etappen finner du her

Etappe 17: Gutt 3,5 km

Etappe 16

 

 

 

 

 

 

Etappebeskrivelse: Starter flatt langs gangvei. Løper fortsetter rett frem på gangvei langs E16. Etter ca 700m, inn på gangvei til venstre. Holder til venstre hele veien, ikke gjennom undergang. Følger gangvei rett frem over Steinsletta. Møter skilt til kirke etter 3,1.

Veksling: I Sonerud busslomme, like ved kirke

Video av etappen finner du her

Etappe 18: Gutt 4,5 km

Etappe 17

 

 

 

 

 

 

 

 

Etappebeskrivelse: Fortsett langs gangveien på venstre side i retning Hønefoss. Løp ned liten bakke og over flate, ta til høyre i første lille kryss, så venstre etter 150m. Deretter til høyre ved kirke. Løp gjennom Ringvold Frukthage og ta til venstre langs E16. Fortsett på gangvei langs E16. Løp gjennom undergang og fortsett på gangvei rett frem.

Veksling: Ved Essostasjon

Video av etappen finner du her

Etappe 19: Jente 2,4 km

Etappe 18

Etappebeskrivelse: Nedoverbakke første 700m, starter på høyre side av veien. Krysser veien i gangvelt, etter å ha passert Shell stasjon på høyre side. Flatt og fint inn til veksling. Fortsetter rett frem i kryss etter bro, langs Storgata. Fortsetter rett frem til gågaten begynner. Ved inngangen til gågaten kjører bilen til venstre mot Kuben shoppingsenter. Ved Kuben, ta til høyre. Følg denne veien gjennom høyresving til du ser gågaten på høyre side, like før stigning (i det veien går til venstre).

Veksling: Ved enden av gågaten, Taj Mahal restaurant.

Video av etappen finner du her

Etappe 20: Gutt 3,9 km

Etappe 19 (ny og korrigert) Høydeprofil etappe 19 (ny og korrigert)

 

Etappebeskrivelse: Starer med en liten, bratt motbakke. Følg veien. Krysser under bro etter ca. 500 m. Kommer til en bratt høyresving med utpåkjøring til E16. Her skal løper løpe foran bygningen på gang og sykkelsti. Møter veien igjen etter ca. 100 m, der skal man ikke krysse men ta venstre og løpe på gangsti langs vei. Løp gjennom undergang etter ca. 1,1 km, og fortsett på gangvei. Etter 2,4 km kryss under vei og fortsett på gangsti på høyre side. Hold denne frem til veksling.

Veksling: Vanntårnet busslomme, nesten ved bakketopp.

Video av etappen finner du her

Etappe 21: Gutt 3,6 km

Etappe 20 (ny og korrigert)Høydeprofil etappe 20 (ny og korrigert)

 

 

 

 

 

Etappebeskrivelse: Kupert etappe. Løper inn på vei etter 400m. Bratt nedover fra ca 2,8km – 3,3 km. Flatt inn til veksling ved lunsj.

Veksling: Nøkleby Gård (LUNSJ)

Video av etappen finner du her

Etappe 22: KONGEETAPPE 8,5 km

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etappebeskrivelse: Kupert etappe. Ta til høyre i kryss mot Veme etter ca 1,2 km. Løper til venstre under bro etter 2,8 km, og fortsett nedover mot RV 7. Ta til høyre ved RV 7 og følg denne videre. Veksling ved avkjørsel til Skotland

Veksling: Gardhammer busslomme, ved avkjørsel til Skotland

Video av etappen finner du her

Etappe 23: Gutt 5,3 km

Etappe 23

 

 

 

 

 

 

 

Etappebeskrivelse: Følg RV 7. Flatt og svakt nedover i 700m, deretter 300m lett stigning. Etter 1,5 km med svak nedoverbakke, blir svak stigning frem til siste 500m.

Veksling: Pukerudhagen busslomme, like etter Lille Handleri på venstre side.

Video av etappen finner du her

Etappe 24: Jente 2,2 km

Etappe 24

Etappebeskrivelse: Etappen går slakt nedover. Følger RV 7 i begynnelsen. Krysser deretter veien og løper inn på gangvei på venstre side.

Veksling: Sokna busslomme, like etter YX bensinstasjon

Video av etappen finner du her

Etappe 25: Gutt 5,1 km

Etappe 25

Etappebeskrivelse: Krysser veien etter 100m, følger gamle RV 7 rett frem i rundkjøring etter 400m (mot Krøderen). Passerer sagbruk etter 2 km. Kupert frem til 4,5 km. 500m motbakke inn til veksling før ferist.

Veksling: Ved avkjørsel til Erland Olsen AS. Like før ferist

Video av etappen finner du her

Etappe 26: Gutt 4,3 km

Etappe 26

Etappebeskrivelse: Starter med svak stigning, flatt så svak stigning igjen. Ved 1,4 km er det ca 400 m bratt nedover. Resten av etappen er kupert inn til veksling ved avkjøring til Havikskogen.

Veksling: Ved avkjøring til Havikskogen (Ørte bru busslomme).

Video av etappen finner du her

Etappe 27: Gutt 5,4 km

Etappe 27

 

 

 

 

 

Etappebeskrivelse: Starter flatt, før det blir en svak stigning på ca 500m. Deretter flater det ut, før det er nedoverbakke siste 2,6 km. Løper inn på gangvei siste 400m.

Veksling: I busslomme like etter RV 7 møter rv 280, like etter rundkjøring.

Video av etappen finner du her

Etappe 28: Gutt 4,5 km 

Etappe 28


Etappebeskrivelse: 
Begynner med svak stigning, deretter flater det ut og før etappen avslutter med slak nedoverbakke inn til veksling ved avkjøring til Bjertnes camping.

Veksling: Bjertnes busslomme, før avkjørsel til Bjertnes camping like etter brå høyresving.

Video av etappen finner du her

Etappe 29: Gutt 5,3 km

Etappe 29

Etappebeskrivelse: Flat og fin etappe. Løper på gangvei gjennom Noresund sentrum etter ca 2 km, forbi Statoil på høyre side. Rett frem i rundkjøringen.

Veksling: Bratterud busslomme, etter liten avkjørsel på høyre side.

Video av etappen finner du her

Etappe 30: Jente 3,2 km

Etappe 30

Etappebeskrivelse: Flat og fin etappe langs Krøderen.

Veksling: Rett etter 70- skilt i dobbel busslomme, poststativ i enden av busslommen.

Video av etappen finner du her

Etappe 31: Jente 3,1 km

Etappe 31

 

 

 

 

 

 

Etappebeskrivelse: Fortsett langs Krøderen. Relativt flat/svakt nedover. Passerer Veikåker Landhandleri etter ca 2,2 km.

Veksling: Veksling i busslomme med liten rød låve.

Video av etappen finner du her

Etappe 32: Gutt 5,1 km

Etappe 32

 

 

 

 

 

 

Etappebeskrivelse: Starter med 2 km svakt nedover, deretter stort sett flatt. Svak stigning siste 500m.

 Veksling: Avkjørsel til Gigernes (grusvei i lang høyresving).

Video av etappen finner du her

Etappe 33: Gutt 4,7 km

Etappe 33

 

 

 

 

 

 

Etappebeskrivelse: Stort sett flat etappe. Løper langs veien til den møter nye RV 7. Løper inn i rundkjøringen, retning Gol. Løper inn i Flå kommune etter ca 2,8 km.

Veksling: Veilomme like etter kjøreretningene har vært adskilt med midtdeler. Ved avkjørsel til privat vei og hvitt poststativ på høyre side.

Video av etappen finner du her

Etappe 34: Jente 3,3 km

Etappe 34

 

 

 

 

 

 

 

Etappebeskrivelse: Svakt nedover/flat etappe langs Krøderen.

 Veksling: Avkjørsel til Sørbygda, FV 201. Leknes busslomme

Video av etappen finner du her

Etappe 35: Gutt 4 km

Etappe 35 (ny)

 

 

 

 

 

 

Etappebeskrivelse: Svakt nedover fra start i ca 1,8 km. Flater ut frem mot veksling ved Statoil Gulsvik.

Veksling: Statoilstasjon (Gulsvik bensinstasjon og busslomme)

Video av etappen finner du her

Etappe 36: Gutt 5,1 km

Etappe 36 (ny)

 

 

 

Etappebeskrivelse: Start ved Statoil, deretter ut på RV 7. Svakt oppover etter 2 km, flater ut og deretter nedover 1 km frem til veksling i avkjørsel til Roppemoen.

Veksling: Roppebru busslomme (avkjørsel til Roppemoen).

Video av etappen finner du her

Etappe 37: Gutt 4 km

Etappe 37

Etappebeskrivelse: Løper langs RV 7. Starter med 1 km svakt nedover, etter 1,5 er det en liten stigning på 2-300m. Deretter flatt frem til veksling.

Veksling: Ytre Voll busslomme, etter stor åpen slette. Hvit port ved innkjørsel til hus i enden av busslommen.

Video av etappen finner du her

Etappe 38: Jente 2,3 km

Etappe 38

 

 

 

 

 

 

Etappebeskrivelse: Løper rett frem i rundkjøringen (andre til høyre) etter 2,1 km og fortsetter rett frem til Flå sentrum.

 Veksling: Flå Esso busslomme

Video av etappen finner du her