Dag 2: Haugastøl – Gol – Flå

Etappe 39 – 73


Etappe 39 – 4,5km gutt (inn til supporterstopp, Haugastøl turistsenter)

Etappebeskrivelse: Flatt første 600m, så 200m slak stigning opp mot bro. Deretter flatt første 100m, og videre stigning frem til 2,0km. Nye 800m slak stigning til 3,2km. Nedover kupert frem til veksling.

Veksling: Stor P-plass 100 m etter skarp høyresving.


Etappe 40 – 2,9km jente

Etappebeskrivelse: Tilnærmet flatt første kilometer. Minimalt kupert frem til veksling rett før krapp høyresving.

Veksling: På parkeringsplass til høyre for venstre sving.


Etappe 41 – 4,8km gutt (inn til supporterstopp – Ustaoset)

Etappebeskrivelse: 600m lett kupert, deretter nedover 300m, så 100m stigning. Videre flatt frem til 2km. Oppover frem til 3,3km. Nedover inn til veksling.

Veksling: Ved Joker/Mix på venstre side på Ustaoset stasjon.


Etappe 42 – 5,2km gutt (SPONSOR: MERCEDES )

Etappebeskrivelse: Har stigning i 300m, så 100m nedover. Småkupert frem til 0,7km. Nedover frem til 2,1km. Videre småkupert til 3,3km. Nedover til 3,8km og slakt nedover inn til veksling ved P-plass på høyre side.

Veksling: P-plass på høyre side, postkasser, port og snøfonn-fanger.


Etappe – 43 4,5km gutt

Etappebeskrivelse: Svak stigning de første 200m, deretter nedover til 1,2km, flatt til 1,6 og oppover til 1,8km. Videre nedover til 3,2km og slakt oppover til 3,7km. Flatt inn til veksling.

Veksling: Bussholdeplass, postkasser og rødt hus ved enden av lang slette


Etappe 44 – 2,0km jente

Etappebeskrivelse: Flatt og nedover i 1,6km. Ta til venstre ved skilt til Geilo sentrum/turistinfo ved 1,6km. Videre til høyre oppover i 400m inn til veksling mellom togstasjon og Geilo Sport.

Veksling: Mellom Geilo Sport og togstasjon


Etappe 45 – 4,7 km, gutt

Etappebeskrivelse: Ta raskt til høyre, og følg fortau ned mot hovedvei til venstre for Uno-X. Hvor du krysser under Uno-X. Der tar du til venstre og krysser under taket til Uno-X. Deretter krysser løper veien ved gangfelt og følger fortau på høyre side av hovedveien. Passerer Statoil etter 1.1 km. Etter 3.2 km, løp under toget. Ganske flatt til 3.8 km. Lett kupert frem til veksling.

Veksling: Bussholdeplass med brun garasje på høyre hånd.


Etappe 46 – 4.1 km, gutt.

Etappebeskrivelse: Nedoveretappe. Flatt og slakt nedover i 2.2 km, siste 1.8 km er bratt nedover.

Veksling: Bussholdeplass på høyre med rødt postkassestativ og 7% helning skilt. På venstre side av veien er det en sort låve.


Etappe 47 – 2.8 km, jente.

Etappebeskrivelse: Bratt nedover til 1.9 km, resten flatt med veldig svak stigning. Løp på fortau på venstre side der mulig. Løper over elv etter 2.5 km

Veksling: 100 m etter rød stavkirke ved plass på høyre hånd.


Etappe 48 – 2.5 km, jente.

Etappebeskrivelse: Begynner 100 m nedover, så 100 m oppover, bratt nedover frem til 2 km. Flatt siste 500m.

Veksling: Stor bussholdeplass på høyre hånd 50 m etter beige hus på venstre side.


Etappe 49 – 4.1 km, gutt.

Etappebeskrivelse: Slakt nedover i 1 km, før liten kneik. Nedover til 1.6 km, og så flatt til veksling.

Veksling: Bussholdeplass på høyre side ved avkjørsel til Breie.


Etappe 50 – 3.7 km, gutt.

Etappebeskrivelse: Flat etappe langs vannet. Løper benytter gangvei etter 2.5 km. Passerer gult hus på venstre hånd etter 3.2 km

Veksling: Busslomme på høyre side ovenfor rød garasje.


Etappe 51 – 2.8 km, jente

Etappebeskrivelse: Løper fortsetter på gangvei. Flatt, svak helning oppover ved løpt 1.5 km. Løper krysser veien ca. 200 m før veksling. Noe stigning til veksling.

Veksling: Etter blått infoskilt for Ål folkepark. Lomme på høyre side.


Etappe 52 – 5.1 km, gutt.

Etappebeskrivelse: Flatt og slakt nedover hele veien. Løper under bru etter 1.4 km

Veksling: I innkjøring til Yliveien rett ved Gulehaugen Industripark innkjøring.


Etappe 53 – 4.5 km, gutt.

Etappebeskrivelse: Nedoveretappe. Passerer Ål trelast etter 1.3 km. Flatt/slakt nedover til
3.8 km. Flatt inn til veksling.

Veksling: Busstopp på høyre side. Rett etter skilt med innkjøring til Torpmoen på venstre side av veien.


Etappe 54 – 3.5 km, gutt.

Etappebeskrivelse: Flatt og slak helning nedover til Torpo (1.4 km). Svinger av fra RV7, ta til venstre ved Torpo V. Stigning fra 1.6 km til 2.5 km. Nedover fra 2.5 km til veksling.

Veksling: På gangvei like før supporterstopp.


Etappe 55 – 3.4 km, jente (Supporterstopp Torpmoen)

Etappebeskrivelse: Løper på vei utfra veksling og supporterstopp. Svak nedover først. Flater ut til 1.5 km. Bratt nedover mot RV7, ta til venstre ut på RV7 og kryss veien. Så flatt nedover til veksling. Passer gol kommune skilt etter 2.4 km

Veksling: Bussholdeplass på høyre side i sving. (obs ser likt ut på etter 2.7 km)


Etappe 56 – 3.9 km, gutt.

Etappebeskrivelse: Svakt nedover, så flatt og småkupert inn til veksling. En grei etappe.

Veksling: Landhandelen og avkjørsel mot Spildra.


Etappe 57 – 3.9 km, gutt.

Etappebeskrivelse: Svakt nedover til 1.9 km. Ved 2 km er det svakt oppover, nedover fra
2.3 km er det til veksling.

Veksling: Møteplass ved kartoversikt for Gol.


Etappe 58 – 2.9 km, gutt.

Etappebeskrivelse: 200 m flatt, så 200 m nedover. Svakt nedover fra 0.4 km. Ta av til v. mot Gol sentrum etter 1 km i rundkjøring. Etter rundkjøringen løp gjennom undergangen og løp så på høyre side av veien.  Etter 2 km fortsett over brua, deretter rett frem gjennom neste kryss. Ta til venstre i neste kryss inn i Gol sentrum. Fortsett deretter gjennom Gol sentrum. Løper skal løpe på fortau på venstre side av veien der det er mulig.

Veksling: Pers hotell ved busslomme.


Etappe 59 – 1.5 km, jente.

Etappebeskrivelse: Følg veien videre nedover Gol sentrum. Ta til venstre i første kryss ved RV7. Flatt mot Shell. Benytt gangvei på venstre side fra Oslo energi.

Veksling: 50-100 meter fra begynnelse av gangvei ved sorte garasjer.


LUNSJ – GOL


Etappe 60 – 2.3 km, jente

Etappebeskrivelse: Flatt og svak helning nedover mot veksling. Benytt gangvei venstre side.

Veksling: Fotgjengerfelt, og postkasser på venstre side (før busskur), 100 meter etter avkjørsel til Liagardene.


Etappe 61 – 1.3 km, jente.

Etappebeskrivelse: Svakt oppover første 300 m. Resten av etappen er svakt nedover. Benytt gangvei på venstre side av veien.

Veksling: Busstopp på høyre side. Rødt hus på venstre side.


Etappe 62 – 3.2 km, jente.

Etappebeskrivelse: Flat etappe. En del slakt nedover.

Veksling: Busstopp ved innkjørsel til rød hus på venstre side.


Etappe 63 – 4.3 km, gutt.

Etappebeskrivelse: Nedover første 500 meter. Så svakt nedover til 1.5 km. Flatt til 2.6 km. Nedover fra 2.6 – 2.9 km. Flatt fra 2.9 km til veksling på 4.3 km.

Veksling: Skilt ”Meteoritt-krater 400 m”. Innkjørsel på begge sider av veien. Postkassestativ.


Etappe 64 – 3.4 km, gutt (Supporterstopp på Sutøya Camping)

Etappebeskrivelse: Flatt og svakt nedover. Løper forbi supporterstopp like før veksling.

Veksling: Sutøya camping.


Etappe 65 – 5.7 km, gutt.

Etappebeskrivelse: Tilnærmet flat etappe. Først svakt nedover, så flatt.

Veksling: Veikryss inn til Nesbyen camping, etter Sagbruk/Montèr.


Etappe 66 – 4.8 km, gutt.

Etappebeskrivelse: Flatt og svakt nedover til 3.2 km. 200 meter stigning. Flater ut og nedover til 3.8 km. Flatt siste kilometeren. Benytt gangvei fra 0.7 km til Hard Rocx, ca
2.2 km.

Veksling: Busstopp på høyre side med stabbur og gård.


Etappe 67 – 4.9 km, gutt (Supporterstopp på Norkro)

Etappebeskrivelse: Flatt og slakt nedover hele veien.

Veksling: Bussholdeplass på høyre side i venstresving. 800 m etter supporterstopp på Norkro.


Etappe 68 – 1.7 km, jente.

Etappebeskrivelse: Flatt og svingete.

Veksling: Busslomme på høyre side 200 meter etter grustak.


Etappe 69 – 3.3 km, jente.

Etappebeskrivelse: Svak stigning fra 1-1.2 km. Ellers flatt.

Veksling: Busslomme på høyre side. Store hvite hus ovenfor jorde på høyre side.


Etappe 70 – 4 km, gutt.

Etappebeskrivelse: Nedover første 700 m. Meget svak bakke fra 1 km til 2.4 km. Flatt til veksling.

Veksling: Busslomme i høyresving. Rett før avkjørsel til Kolsrud.


Etappe 71 – 4 km, gutt.

Etappebeskrivelse: Noe kupert etappe. Svakt nedover første 800m, så flatt til 1.5 km. Svakt nedover påfølgende 400. Deretter flatt til 3.3 km, før noe stigning fra 3.3 km. Flater ut mot veksling.

Veksling: Busslomme på høyre side, før veikryss til Austvoll etter veiskilt.


Etappe 72 – 3.6 km, gutt.

Etappebeskrivelse: Svakt kupert etappe.

Veksling: Busslomme på høyre side. 50 meter etter hvitt hus på venstre side.


Etappe 73 – 4 km, jente.

Etappebeskrivelse: Svakt kupert. Stigning fra ca 2.4-2.6 km. Svakt oppover fra 2.6 km. Nedover fra 3.2 km. Løp på fortau på venstre side der det er mulig.

Målgang: Busskur på høyre side. 100 meter etter Esso i Flå.