Dag 3: Flå – Hønefoss – BI

Etappe 74 – 110


Etappe 74 – 5.1 km, gutt.

Etappebeskrivelse: Start Flå sentrum. Flat etappe. Liten kneik fra 4.4-4.6 km, deretter noe utfor, før flatt inn til veksling.

Veksling: Busslomme etter en høyresving ved hvit hus.


Etappe 75 – 4.5 km, gutt.

Etappebeskrivelse: Småkupert løype, men relativt små høydeforskjeller. Følg veien over bro etter 4.1 km.

Veksling: Lomme på høyre side veien like før Hallingporten (tunnel)


Etappe 76 – 5.7 km, gutt.

Etappebeskrivelse: Relativt flat etappe langs Krødern, passerer Statoil etter 1.6 km.

Veksling: Lomme på høyre side.


Etappe 77 – 5.4 km, gutt.

Etappebeskrivelse: Relativt flat etappe, noe slakt nedover.

Veksling: Lomme på høyre side av veien rett etter «Krødsherad kommune» skilt.


Etappe 78 – 3.6 km, jente.

Etappebeskrivelse: Småkupert etappe. To lange, krappe venstresvinger. Slakt oppover fra 2.2 km, og de påfølgende 500m. Slakt nedover fra 2.7 km til veksling.

Veksling: Busslomme i inngang av høyresving på høyreside.


Etappe 79 – 3.2 km, jente.

Etappebeskrivelse: Relativ flat etappe.

Veksling: Busslomme rett etter rødt hus på høyre side av veien, og rødt hus med antikkbutikk på venstre side.


Etappe 80 – 4.8 km, gutt.

Etappebeskrivelse: Relativ flat etappe, tidvis noe nedover.

Veksling: Bussholdeplass 100 m etter blått infoskilt med ”Ørpen 1 km” på høyre side, bakke opp til gård venstre side.


Etappe 81 – 3.6 km, gutt.

Etappebeskrivelse: Slakt nedover første 700m. Svak stigning/kupert til 1.2 km. Svakt oppover fra 1.5 til veksling.

Veksling: Andre lomme på høyre side, ved steinbrudd på venstre side.


Etappe 82 – 4.2 km, gutt.

Etappebeskrivelse: Svakt nedover fra 0.2 km. Dump ved 1.6 km. Flat oppover fra 3.6 km til veksling. Bruk gangvei gjennom Noresund ”sentrum” og fortsett på gangvei.

Veksling: Busslomme på høyre side ved avkjøring ned til Bjertnes overnattingssted.


Etappe 83 – 3.3 km, gutt.

Etappebeskrivelse: Svakt kupert etappe

Veksling: Plassen utenfor Krøderen Kro. Inn til supporterstopp.


Etappe 84 –  2.6 km, jente. (Supporterstopp Krøderen Kro)

Etappebeskrivelse: Hard etappe. Flatt i starten. Svakt oppover fra 0.2 km. Nedover fra 1–1.5 km. Deretter stigning fra 1.5 km. Litt stigning fra 2 km og inn til veksling.

Veksling: Avkjørsel til Redalen.


Etappe 85 –  5.6 km, gutt.

Etappebeskrivelse: Hard stigning første 600m. Deretter slak stigning til 1.3 km. Før flatt/svakt nedover til 2.6 km. Så bratt nedover til 3.6 km. Svakt nedover inn til veksling. Skilt til rasteplass hvor det er supporterstopp, 700m før veksling.

Veksling: Stor rasteplass på høyre side av veien.


Etappe 86 – 2.4 km, jente

Etappebeskrivelse: Svakt nedover hele etappen. Start på supporterstopp.

Veksling: Bussholdeplass ved grønt og hvitt hus på høyre side, 100 m. etter avkjøring til Vest-Bygda.


Etappe 87 – 5.5 km, gutt.

Etappebeskrivelse: Svakt nedover første 400m. Så bratt ned til 0.9 km. Flatt og svakt nedover til 1.6 km. Så flatt til 2.2 km. Nedover til 2.9 km. Derfra vil det bli brattere og brattere til 5.1 km, før småkupert inn til veksling. Generelt en kupert etappe.

Veksling: Inn til supporterstopp. YX på Sokna, ved innkjørsel og gangfelt.


Etappe 88 – 2.7 km, jente. (Supporterstopp Sokna Lengde)

Etappebeskrivelse: Fellesstart ut fra supporterstopp. Flatt første 600 m, deretter svakt oppover i 200 m. Så flatt til veksling. Skilt til Moelven etter 1.8km.

Veksling: Bussholdeplass på høyre side i svak høyresving. Like etter grønt hus.


Etappe 89 – 4.8 km, gutt.

Etappebeskrivelse: Flatt første 2.3 km. Deretter svakt oppover til 2.6 km. Småkupert til
3.6 km, før nedover til 3.9 km. Flatt inn til veksling.

Veksling: Busslomme før avkjørsel til Skotland.


Etappe 90 – 3.7 km, jente.

Etappebeskrivelse: Svakt nedover første 800m. Deretter svakt kupert. Flatt fra 2.7 km til veksling.

Veksling: Busslomme like etter skilt til Øst Veme og Veme kirke. Fellesstart herfra, pga. av vanskeligheter for kryssing av vei.


Etappe 91 – 4,8 km, gutt.

 

Etappebeskrivelse: Veldig hard etappe, kupert. Følg Vemeveien, etter 3 km hold til venstre ved kryss like ved togundergang.

Veksling: Inn til lunsj ved gård. Nøklebyveien 20.

(Bilde viser retningen etappe 90 kommer fra, skal følge skilt mot Øst Veme)


LUNSJ – Hønefoss (Nøkleby)


Etappe 92 – 8,7 km, gutt. (Kongeetappen)

Løpebeskrivelse: Starter ved Nøkleby gård. Ta til venstre ut fra gården. Følg deretter veien. Venstre i første kryss og løp under broa. Deretter løp inn på gangveien til venstre. Følg gangveien rett frem. Løp under brua og følg gangveien. Pesebil møter løper ved første kryss etter gangfelt. Løp til høyre krysset, og løp under brua etter 4,5 km. Deretter venstre og følg veien. Venstre i neste kryss og kryss brua. Rett frem i krysset, og løp under brua. Høyre i krysset. Deretter løp inn mot veksling på toppen av bakken.

Veksling: busskur på høyre side, like før vi kjører nedover. Busstopp: ”Ve”.


Etappe 93 – 3,6, km. jente

Løpebeskrivelse: Før veksling, løp ned på gangfelt venstre parallelt ved busskuret. Fortsett på gangfeltet. Etter ca 1,6 km hold høyre ved busskur på gangfeltet. Følg gangveien nedover. Løp igjennom gågaten og hold rett frem. Hold høyre side av veien. Løp over brua etter rundkjøring og hold gangveien inn til veksling.
Veksling: Ved Hønefoss videregående skole. Her stopper også aktiv buss. Rema 1000 på høyre side.


Etappe 94 – 4,7km, gutt.

Løpebeskrivelse: Hold gangveien på høyre side i starten. Følg gangvei og da kommer du opp på venstre side av veien. Følg deretter gangveien. Løp gangveien mot Esso. Ca 1,4 km. Følg gangvei, og ta til venstre etter brua. Løp forbi eplehagen og hold rett frem. Venstre i krysset etter eplehagen. Ta deretter høyre inn mot gangvei. Følg gangvei inn mot veksling.

Veksling: Etter eplehagen på toppen av bakken. Like før Hosle kommune skiltet i busslommen.


Etappe 95 – 4,3km, gutt.

Løpebeskrivelse: Følg gangvei på høyre side. Gangfelt hele veien.

Veksling:


Etappe 96 – 4,5km, gutt.(Supporterstopp på Sundvollen)

Løpebeskrivelse: Løp på høyre siden og hold gangfeltet. Etter 1km så ta til venstre i rundkjøring. Deretter hold gangfeltet. Etter 1,4 så skal løper ta til høyre og løpe under brua. Følg gangvei på venstre side av veien. Løp under bro, så kommer du over på høyre side av veien. Fortsett å hold gangvei. Og løp inn mot veksling.

Veksling: Supporterstopp på Sundvollen.


Etappe 97 – 2,2km, jente.

Etappebeskrivelse: Start på supporterstopp. Svakt oppover først 200 m, før det flater ut. Følger gangvei på venstre siden frem til avkjøring fra E16 mot Nes i Hole. Krysser under E16 og inn på Fv155. Hold bare gangvei hele veien inn til veksling.

Veksling: Fv155 ved innkjøring til Tyrifjorden golfklubb.


Etappe 98 – 2,1 km, jente.

Løpebeskrivelse: Rett frem langs veien. Flat etappe

Veksling: Busslomme med 500m igjen til camping. 60km skilt rett bak. Busslomme på høyre side.


Etappe 99 – 2,5 km, jente.

Løpebeskrivelse: Rett frem langs veien.

Veksling: høyre busslomme, ved en hvit garasje. Like etter en trafo.


Etappe 100 – 3,0 km, gutt.

Løpebeskrivelse: Flatt første 2 km. Motbakke begynner etter 2,0km. Løp veien og hold høyre etter 2,5km.

Veksling: Busslomme på høyre side.


Etappe 101 – 5,7km, gutt. (Supporterstopp Sollihøgda)

Løpebeskrivelse: Hold høyre etter 1,8km like før tunell (IKKE inn i tunell). Hold veien mot Sollihøgda. Løp mot drammen til riksvei 285. Løp til venstre i rundkjøring etter 3,1km, skilt mot drammen. Løp deretter på høyre side av veien til 4,5km. Løp deretter på gangfelt opp mot Sollihøgda til veksling.

Veksling: Sollihøgda (supporterstopp), busstopp.


Etappe 102 – 6,7km, gutt.

Løpebeskrivelse: Må se video nøye! Start på supporterstopp på Sollihøgda. Følg gangfelt store deler. Men må krysse veien etter 0,7km, 2,1km og løper på veien i 100m. Deretter løp ned på gangfelt. Kryss veien igjen etter 2,7. Deretter følg gangvei og løp mot høyre på Ringeriksveien etter 5,5km.

Veksling: Høyre busslomme: Smestad


Etappe 103 – 5,0km, gutt.

Løpebeskrivelse: Løp langs gangfelt. Løp mot Rykinn etter 1,4km. Hold riksvei 160. Venstre i rundkjøring. Løp i veien og rett frem i rundkjøring mot Rykinn, riksvei 160. Hard bakke etter 2,2km. Rett frem i rundkjøring etter 3,9km etter Bryn kirke. Rett frem i andre runskjøring mot bekkestua etter bryn kirke. Venstre i tredje rundkjøring mot Kolsås. Hold gangfelt der det er mulig. Kan også løpe litt på høyresiden ved bryn kirke.
Løp i veien frem mot veksling.

Veksling: Hauger busslomme rett før fotoboks.


Etappe 104 – 2,9km, jente. (Fellestart etter ”Bærumkrysset”)

Løpebeskrivelse: Dropper 600m etter forrige veksling, og starter på gangfelt etter ”bærum krysset”. Løp under undergang etter 1,2km og følg gangveien. Høyre i rundkjøring etter 1,6km. Små kupert fra 1,9 til 2,5km. Nedover inn mot veksling.
Veksling høyre side ved broa. Bussparkering Neslia 1.

Veksling: Innkjørsel Neslia 1.


Etappe 105 – 4,6km, gutt.

Løpebeskrivelse: Bratt motbakke etter veksling. Hold venstre side etter veksling. Ta til venstre i første kryss. Hold gangfelt på venstre side. Slak motbakke i 1km. Kryss veien på toppen, og løp på høyre gangvei etter kirken. Ta til høyre i krysset. Deretter kryss veien og løp på venstre gangfelt etter 1,8km bratt nedover. Hold venstre side ved 2,2km. Bilen kjører venstre i rundkjøring og deretter venstre i første kryss. Løper holder venstre og løper på gangveien. Høyre ved rundkjøring etter 3,8km. Løper må krysse veien før 3,7km. Løp deretter til venstre i neste rundkjøring etter 3,9km. Hold høyre side av veien frem til veksling.

Veksling: holdeplass på høyre side, rett ved Eikeli VGS.


Etappe 106 – 4,1km, gutt.

Løpebeskrivelse: Hold høyre side av veien/gangfelt. Løp til venstre etter 1,9km ved Coop prix. Kryss over til venstre gangfelt. Når du har mulighet, løp over til høyre gangfelt etter 2,4km. Løper til høyre etter 2,8km før Griniveien. 3,1km ut på gangvei i retning hovedvei. Hold høyre side av veien på gangfelt når det er mulig. Etter lyskrysset 3,8km kryss over til venstre på fortauet. Veksling rett før Røakrysset på venstre side ved Jernia.

Veksling: Røa Krysset, på fotgjengerfelt ved Jernia.


Etappe 107 – 4,6km, gutt. (FELLESSTART)

Løpebeskrivelse: Hard etappe! Hold venstre på gangfeltet. Venstre i rundkjøring etter 0,2km. Slakt oppover til 0,5km. Små kuppert frem til 1,1km. Motbakke starter her. Løp i veien. 250m motbakke. Kryss veien når mulig etter motbakken. Hold gangvei på høyreside når du har krysset mot Holmenkollen etter 1,6km. Hold gangfelt på høyre side. Slakt nedover/flatt til 2,9km. Rett frem i lyskryss. Etter dette starter motbakken. Hold høyre gangfelt. Løp til venstre i krysset og hold fortsett opp bakken på høyre side av veien. Hold høyre i krysset etter 4,0km. Bratt nedover etter 4,1. Hold høyre side Ankerveien

Veksling: Høyre side ved stor parkeringsplass på venstre side.


Etappe 108 – 2,2km, jente. – FELLESSTART

Løpebeskrivelse: Rett etter Slemdal t-bane stasjon. Løper holder venstre side av veien nedover. Rett frem i lyskryss etter 600m. Hold venstre side av veien etter 1km. Rett før gangbro, ta til venstre mot rikshospitalet. Slak motbakke i 200m, deretter ta til høyre og følg trikkeskinnene og fortsett på veien. Ta deretter til venstre mot Sognsvann.

Veksling: Høyre side ved LPG gasstasjon, før Bislett bilutleie.


Etappe 109 – 2,4km, jente.

Løpebeskrivelse: Hold veien og gangfelt på høyre side på Carl Kjelsensvei. Etter 100m slak motbakke til 1km. Lite flatt parti etter 1km. Deretter slak motbakke frem til 1,4km. Hold høyre i rundkjøring og rett frem under brua. Deretter hold høyre side av veien. Passerer joker etter 2km.

Veksling: Havnabakken busstopp.


Etappe 110 – 0,5 km (Sjarmøretappen – Staf.kom)

Målgang: Handelshøyskolen BI